v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > Journal of Clinical and Translational Hepatology > Online First Articles

Online First Articles
The online first articles are peer reviewed, accepted, and are ready for publication, with copyediting, typesetting, proofreading and author review. They have not been assigned to a journal issue; an article will be removed from this page once it is published in a coming issue.

Articles published online first are citable. To cite an article on this page, please refer to the following example:

Yi SG, Sadhu AR, Jones SL, Turner K, Monsour H, Donahue K, et al. The Effect of Adrenal Replacement Therapy on Rates of Fungal Colonization and Mortality in Critically Ill Patients Awaiting Liver Transplantation. J Clin Transl Hepatol. Published online: Sep 15, 2013. doi: 10.14218/JCTH.2013.00007.

Original Article

Metabolic Liver Diseases

Community-centered Disease Severity Assessment of Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease

Jee-Fu Huang, Pei-Chien Tsai, Ming-Lun Yeh, Chung-Feng Huang, Ching-I Huang, Mei-Hsuan Lee, Po-Yau Hsu, Chih-Wen Wang, Yu-Ju Wei, Po-Cheng Liang, Yi-Hung Lin, Meng-Hsuan Hsieh, Jeng-Fu Yang, Ming-Yen Hsieh, Tyng-Yuan Jang, Ming-Jong Bair, Zu-Yau Lin, Chia-Yen Dai, Ming-Lung Yu, Wan-Long Chuang

Published online: May 24, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00103S

High-intensity Interval Training for the Management of Nonalcoholic Steatohepatitis: Participant Experiences and Perspectives

Shelley E. Keating, Ilaria Croci, Matthew P. Wallen, Emily R. Cox, Jeff S. Coombes, Nicola W. Burton, Graeme A. Macdonald, Ingrid J. Hickman

Published online: April 21, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00091S

Therapeutic Effect of Prolyl Endopeptidase Inhibitor in High-fat Diet-induced Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease

Jian-Bin Zhang, Meng-Ting Li, Shuang-Zhe Lin, Yu-Qing Cheng, Jian-Gao Fan, Yuan-Wen Chen

Published online: April 19, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00110

Akkermansia muciniphila and Bifidobacterium bifidum Prevent NAFLD by Regulating FXR Expression and Gut Microbiota

Fulin Nian, Longyun Wu, Qiaoyun Xia, Peiying Tian, Chunmei Ding, Xiaolan Lu

Published online: February 22, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00415

Comparison of Clinical Characteristics and Outcomes of MAFLD and NAFLD in Chinese Health Examination Populations

Xin Xu, Xiaohua Zhou, Ting Tian, Yuqing Ding, Chengxiao Yu, Wei Zhao, Xiao Wang, Jing Lu, Wen Guo, Longfeng Jiang, Quanrongzi Wang, Qun Zhang, Ci Song

Published online: January 12, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00154

Infectious Hepatitis

High Frequency of Antiviral Resistance Mutations in HBV Genotypes A2 and H: Multidrug Resistance Strains in Mexico

Alexis Jose-Abrego, Sonia Roman, João Renato Rebello Pinho, Michele Soares Gomes-Gouvêa, Arturo Panduro

Published online: June 7, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00135S

Functional Cure of Chronic Hepatitis B with Antiviral Treatment in Children having High-level Viremia and Normal or Mildly Elevated Serum Aminotransferase

Jing Li, Peiyao Fan, Zhiqiang Xu, Yi Dong, Fuchuan Wang, Weiguo Hong, Jinfang Zhao, Yinjie Gao, Jianguo Yan, Lili Cao, Chao Zhang, Shishu Zhu, Fu-Sheng Wang, Min Zhang

Published online: April 10, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00014

Immunomodulatory and Antiviral Therapy Improved Functional Cure Rate in CHB Patients with High HBsAg Level Experienced NA

Hongyu Jia, Guodong Yu, Jiong Yu, Xiaoli Zhang, Lisha Yang, Bin Wang, Jiming Zhang, Lang Bai, Xinxin Zhang, Kai Wang, Ping Zhao, Dongliang Yang, Yingren Zhao, Yanyan Yu, Yimin Zhang, Jueqing Gu, Chanyuan Ye, Huan Cai, Yingfeng Lu, Dairong Xiang, Liang Yu, Jiangshan Lian, Jianhua Hu, Shanyan Zhang, Ciliang Jin, Yida Yang

Published online: March 10, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00413

Vaginal Delivery and Breastfeeding Benefit Infant Immune Response to Hepatitis B Vaccine: A Prospective Cohort Study

Huiqing Liu, Lili Li, Yali Li, Minmin Liu, Yarong Song, Feng Ding, Xiaoshu Zhang, Jie Li

Published online: March 7, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00032S

IL2-inducible T-cell Kinase is Required for HBV-induced Type T Interferon Expression and Antiviral Response

Mengxin Lin, Ruyi Guo, Dawu Zeng, Jiangfu Liu, Minghui Zheng, Zhijun Su

Published online: February 7, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00299

Liver Stiffness Measurement can Predict Liver Inflammation in Chronic Hepatitis B Patients with Normal Alanine Transaminase

Ling-Ling Huang, Xue-Ping Yu, Qing-Fa Ruan, Yan-Xue Lin, Huan Li, Wen Jin, Rui-Feng Liu, Yan-Lan Liang, Yu-Rui Liu, Yue-Yong Zhu, Jia-Ji Jiang, Ri-Cheng Mao, Da-Wu Zeng

Published online: January 18, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00329

Double Plasma Molecular Adsorption System with Sequential Low-dose Plasma Exchange in Patients with Hepatitis B Virus-related Acute-on-chronic Liver Failure: A Prospective Study

Lu Wang, Wenxiong Xu, Shu Zhu, Guoli Lin, Jing Lai, Yufeng Zhang, Ying Liu, Lihua Zheng, Qiumin Luo, Zhiliang Gao, Chan Xie, Liang Peng

Published online: January 9, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00254

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

Fucoidan Ameliorates Ferroptosis in Ischemia-reperfusion-induced Liver Injury through Nrf2/HO-1/GPX4 Activation

Jing-Jing Li, Wei-Qi Dai, Wen-Hui Mo, Wen-Qiang Xu, Yue-Yue Li, Chuan-Yong Guo, Xuan-Fu Xu

Published online: June 2, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00133

Activation of NLRP3 Inflammasome via Drp1 Overexpression in Kupffer Cells Aggravates Ischemia-reperfusion Injury in Hepatic Steatosis

Lu Zhang, Mingfu Wang, Ran An, Jun Dai, Shujun Liu, Ming Chen, Haoran Ding

Published online: May 23, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00109

Histopathological Features Predicting Long-term Clinical Outcomes in Patients with Vanishing Bile Duct Syndrome

Tingting Lv, Haitian Yu, Xiao Han, Aileen Wee, Jimin Liu, Min Li, Jinghang Xu, Xiaoli Hu, Jia Li, Weijia Duan, Tailing Wang, Jidong Jia, Xinyan Zhao

Published online: April 4, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00039

IL-33 Downregulates Hepatic Carboxylesterase 1 in Acute Liver Injury via Macrophage-Derived Exosomal miR-27b-3p

Ping Gao, Min Li, Jingli Lu, Daochun Xiang, Ximin Wang, Yanjiao Xu, Yue Zu, Xinlei Guan, Guodong Li, Chengliang Zhang

Published online: March 16, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00144

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Serum Soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 as a Potential Biomarker of Hepatopulmonary Syndrome

Yu-Jie Li, Xian-Feng Wu, Dan-Dan Wang, Peng Li, Hao Liang, Xiao-Yan Hu, Jia-Qi Gan, Yi-Zhu Sun, Jun-Hong Li, Jun Li, Xin Shu, Ai-Lin Song, Chun-Yong Yang, Zhi-Yong Yang, Wei-Feng Yu, Li-Qun Yang, Xiao-Bo Wang, Karine Belguise, Zheng-Yuan Xia, Bin Yi

Published online: April 24, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00421

Performance of the Enhanced Liver Fibrosis Score, Comparison with Vibration-controlled Transient Elastography Data, and Development of a Simple Algorithm to Predict Significant Liver Fibrosis in a Community-based Liver Service: A Retrospective Evaluation

Tina Reinson, Janisha Patel, Mead Mathews, Derek Fountain, Ryan M. Buchanan, Christopher D. Byrne

Published online: February 24, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00335

IGF2-NR4A2 Signaling Regulates Macrophage Subtypes to Attenuate Liver Cirrhosis

Lichao Yao, Xue Hu, Mengqin Yuan, Qiuling Zhang, Pingji Liu, Lian Yang, Kai Dai, Yingan Jiang

Published online: January 31, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00392

Portal Fibrotic Cord is Associated with Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Failure and Death in Cirrhotic Patients

Yunshu Yang, Chuangye He, Xulong Yuan, Kai Li, Wenyuan Jia, Jing Niu, Na Han, Jiao Xu, Ying Zhu, Li Xu, Yuxuan Mao, Yuanping Xu, Xiaoyuan Gou, Jun Tie

Published online: January 4, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00391

Carvedilol Versus Other Nonselective Beta Blockers for Variceal Bleeding Prophylaxis and Death: A Network Meta-analysis

Ka-Shing Cheung, Chiu-Hang Mok, Lok-Ka Lam, Xian-Hua Mao, Lung-Yi Mak, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen

Published online: June 8, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00130S

Hepatic and Biliary Neoplasia

Intrahepatic Cholangiocarcinoma and Hepatocellular Carcinoma: Real-life Data on Liver Disease, Treatment and Prognosis

Xavier Adhoute, Olivia Pietri, Guillaume Pénaranda, Thomas Wolf, Patrick Beaurain, Olivier Monnet, Arthur Laquière, Justine Bonomini, Frédéric Neumann, Olivier Levrel, Jean-Pascal Buono, Xavier Hanna, Paul Castellani, Hervé Perrier, Marc Bourliere, Rodolphe Anty

Published online: May 16, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00141

Dysregulation of PLOD2 Promotes Tumor Metastasis and Invasion in Hepatocellular Carcinoma

Keren Li, Yi Niu, Kai Li, Chengrui Zhong, Zhiyu Qiu, Yichuan Yuan, Yunxing Shi, Zhu Lin, Zhenkun Huang, Dinglan Zuo, Yunfei Yuan, Binkui Li

Published online: April 21, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00401

Exosome-transported circHDAC1_004 Promotes Proliferation, Migration, and Angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma by the miR-361-3p/NACC1 Axis

Bin Xu, Wenbo Jia, Yanzhi Feng, Jinyi Wang, Jing Wang, Deming Zhu, Chao Xu, Litao Liang, Wenzhou Ding, Yongping Zhou, Lianbao Kong

Published online: March 22, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00097

Single-cell RNA-seq Revealed that Altered Tumor Infiltrating Lymphocytes in Cirrhotic Liver Indicate Development of Hepatocellular Carcinoma

Jingxian Duan, Peng Zhu, Yong Zhang, Tianhao Mu, Yingqiang Li, Rui Xiong, Su Chen, Yingmei Li, Zhicheng Li, Shifu Chen, Lei Zhang

Published online: March 16, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00062

Sarmentosin Induces Autophagy-dependent Apoptosis via Activation of Nrf2 in Hepatocellular Carcinoma

Zhitao Jiang, Liyuan Gao, Chundi Liu, Jianchun Wang, Yi Han, Jinhuo Pan

Published online: January 31, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00312

Diagnostic Efficacy and Possible Underlying Mechanisms of Noninvasive Clinical Markers in Hepatocellular Carcinoma

Chao-Xu Fu, Jun Li, Zheng-Da Chen, Yan-Ping Cao, Hong-Ling Zhang, Hong-Ting Sui, Bao-Cheng Shan, Lei Xu, Yang Zhou, Min Zhou, En-Yue Yang, Hong-Xin Piao

Published online: January 28, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00285

Aminoacyl-tRNA Synthetase-based Prognosis Model and Exploration of Potential Mechanisms in Hepatocellular Carcinoma

Yixun Jin, Xinyang Huang, Zhuoxin Wang, Hui Xu, Qi Wang, Lifu Wang

Published online: January 17, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00301

Liver Transplantation and Surgery

Randomized Trial of Ciclosporin with 2-h Monitoring vs. Tacrolimus with Trough Monitoring in Liver Transplantation: DELTA Study

Bastian N. Ruijter, Akin Inderson, Aad P. van den Berg, Herold J. Metselaar, Jeroen Dubbeld, Maarten E. Tushuizen, Robert J. Porte, Wojciech Polak, Danny van der Helm, Marjolein van Reeven, Mar Rodriguez-Girondo, Bart van Hoek

Published online: March 7, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00348

Stratified Analysis of Survival Benefit for ABO-incompatible Deceased-donor Liver Transplantation: Multicenter Propensity Score-matched Study

Mengfan Yang, Xuyong Wei, Abdul Rehman Khan, Qiang Wei, Rui Wang, Binhua Pan, Kun Wang, Zhisheng Zhou, Di Lu, Beini Cen, Shuijun Zhang, Wenzhi Guo, Shusen Zheng, Yang Yang, Xiao Xu

Published online: February 1, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00297

Review Article

Liver Fat Scores for Noninvasive Diagnosis and Monitoring of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Epidemiological and Clinical Studies

Mona Reinshagen, Stefan Kabisch, Andreas F.H. Pfeiffer, Joachim Spranger

Published online: May 31, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00019

Portal Hypertension in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Challenges and Paradigms

Emilie K. Mitten, Piero Portincasa, György Baffy

Published online: May 31, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00029

Hepatitis Virus-associated Non-hodgkin Lymphoma: Pathogenesis and Treatment Strategies

Wenjing Zhang, Fan Du, Li Wang, Tao Bai, Xiang Zhou, Heng Mei

Published online: May 30, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00079S

Emerging Evidence Linking the Liver to the Cardiovascular System: Liver-derived Secretory Factors

Xiang Liu, Yijia Shao, Linjiang Han, Ruyue Zhang, Jimei Chen

Published online: May 12, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00122

Noninvasive Fibrosis Assessment in Chronic Hepatitis C Infection: An Update

Kristina Bojanic, Mirta Sudaric Bogojevic, Sonja Vukadin, Renata Sikora, Gordana Ivanac, Nikola Raguz Lucic, Martina Smolic, Ashraf A. Tabll, George Y. Wu, Robert Smolic

Published online: May 11, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00365

Roles and Molecular Mechanisms of Biomarkers in Hepatocellular Carcinoma with Microvascular Invasion: A Review

Xudong Zhao, Yudan Wang, Haoming Xia, Shuqiang Liu, Ziyue Huang, Risheng He, Liang Yu, Nanfeng Meng, Hang Wang, Junqi You, Jinglin Li, Judy Wai Ping Yam, Yi Xu, Yunfu Cui

Published online: May 4, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00013S

Epidemiology and Management of Drug-induced Liver Injury: Importance of the Updated RUCAM

Takashi Kobayashi, Michihiro Iwaki, Asako Nogami, Masato Yoneda

Published online: April 28, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00067S

Current Therapeutics in Primary Sclerosing Cholangitis

Natassia Tan, John Lubel, William Kemp, Stuart Roberts, Ammar Majeed

Published online: April 17, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00068S

Diagnostic and Prognostic Value of Protein Post-Translational Modifications in Hepatocellular Carcinoma

Jing Wang, Fangfang Wang, Ning Wang, Mei-Yin Zhang, Hui-Yun Wang, Guo-Liang Huang

Published online: April 4, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00006S

Emerging Therapeutic Strategies in the Fight Against Primary Biliary Cholangitis

Abigail Medford, Jonathan Childs, Ashleigh Little, Sanjukta Chakraborty, Leonardo Baiocchi, Gianfranco Alpini, Shannon Glaser

Published online: March 16, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00398

Strategies to Prevent Mother-to-child Transmission of Hepatitis B Virus

Palittiya Sintusek, Nasamon Wanlapakorn, Yong Poovorawan

Published online: March 10, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00332

Primary Non-HFE Hemochromatosis: A Review

Alla Turshudzhyan, David C. Wu, George Y. Wu

Published online: February 2, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00373

Cardiac Syndromes in Liver Disease: A Clinical Conundrum

Milos Brankovic, Paul Lee, Nikolaos Pyrsopoulos, Mark Klapholz

Published online: February 1, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00294

Secondary Iron Overload and the Liver: A Comprehensive Review

Kanokwan Pinyopornpanish, Adisak Tantiworawit, Apinya Leerapun, Atiwat Soontornpun, Satawat Thongsawat

Published online: February 1, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00420

Integrated Multidisciplinary Management of Alcohol-Associated Liver Disease

Malia Holbeck, Hannah Statz DeVries, Ashwani K. Singal

Published online: June 2, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00002

Current Status and Analysis of Machine Learning in Hepatocellular Carcinoma

Sijia Feng, Jianhua Wang, Liheng Wang, Qixuan Qiu, Dongdong Chen, Huo Su, Xiaoli Li, Yao Xiao, Chiayen Lin

Published online: May 17, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00077S

Targeting Gut Microbiota for the Treatment of Primary Biliary Cholangitis: From Bench to Bedside

Li Zhang, Ling Yang, Huikuan Chu

Published online: March 1, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00408

Primary Hepatic Extra-gastrointestinal Stromal Tumors: Molecular Pathogenesis, Immunohistopathology, and Treatment

Erica C. Becker, Gonca Ozcan, George Y. Wu

Published online: January 30, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00173

Letter to the Editor

Metabolic Phenotypes: Drivers of Health Outcomes in Fatty Liver Diseases

Phunchai Charatcharoenwitthaya

Published online: April 17, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00170S

VIEW RELATED CONTENT :

Investigating the Effect of Metabolic Phenotypes on Health Events in Alcoholic and Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Mini Review

NASH Drug Development: Seeing the Light at the End of the Tunnel?

Yong Q. Chen

Published online: June 5, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00058

Corrigendum

Corrigendum: FOXO1 Alleviates Liver Ischemia-reperfusion Injury by Regulating the Th17/Treg Ratio through the AKT/Stat3/FOXO1 Pathway

Published online: May 17, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00011

VIEW RELATED CONTENT :

FOXO1 Alleviates Liver Ischemia-reperfusion Injury by Regulating the Th17/Treg Ratio through the AKT/Stat3/FOXO1 Pathway

Corrigendum: RP11-40C6.2 Inactivates Hippo Signaling by Attenuating YAP1 Ubiquitylation in Hepatitis B Virus-associated Hepatocellular Carcinoma

Published online: May 5, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00010

VIEW RELATED CONTENT :

RP11-40C6.2 Inactivates Hippo Signaling by Attenuating YAP1 Ubiquitylation in Hepatitis B Virus-associated Hepatocellular Carcinoma

Hot Topic Commentary

R0 Liver Resection should be a First-line Treatment for Selected Patients with Intermediate Hepatocellular Cancer

Martin Janicko, Sylvia Drazilova, Peter Jarcuska

Published online: March 17, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00123

Illuminating and Instructive Clinical Case

Portal Hypertension Refractory Ascites Caused by Secondary Hemochromatosis

Jun Tie, Wen Yuan Jia, Xiaoyuan Gou

Published online: March 7, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00418

Synchronous Double Primary Combined Hepatocellular-cholangiocarcinoma and Cholangiolocarcinoma in a Cirrhotic Liver

Masahiro Sakata, Koji Kitada, Rika Omote, Hiroshi Sonobe, Masashi Utsumi, Naoyuki Tokunaga, Takashi Fushimi, Ryota Nagao, Tatsuro Sakata, Toshihiko Kaneyoshi, Tatsuya Toyokawa, Masaru Inagaki

Published online: February 8, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00382

Research Letter

TDF Promotes Glycolysis and Mitochondrial Dysfunction to Accelerate Lactate Accumulation by Downregulating PGC1α in Mice

Yuxuan Luo, Zhiwei Chen, Zhao Li, Aoran Luo, Yi Zeng, Min Chen, Mingli Peng, Hong Ren, Peng Hu

Published online: February 3, 2023

[ Html ] [ PDF ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00082