v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Editorial

Sending an SOS: Healing the Liver with the Bone Marrow

Gustavo Ayares, Juan Pablo Arab, Ashwani K. Singal

Published online: January 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 1-3 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00557

Letter to the Editor

MAFLD Not NAFLD is Associated with Impairment of Health-related Quality of Life

Dina Attia, Nadia Abdel Aty, Ahmed Shawket, Ebada Said, Yasser Fouad

Published online: November 25, 2021

[ ] [ PDF Pages: 4-5 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00485

Original Article

Comparing the Diagnostic Criteria of MAFLD and NAFLD in the Chinese Population: A Population-based Prospective Cohort Study

Cheng Yu, Minzhen Wang, Shan Zheng, Miao Xia, Hongyan Yang, Desheng Zhang, Chun Yin, Ning Cheng, Yana Bai

Published online: July 1, 2021

[ ] [ PDF Pages: 6-16 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00089

Gut Microbiota Dysbiosis Strengthens Kupffer Cell-mediated Hepatitis B Virus Persistence through Inducing Endotoxemia in Mice

Wenqing Zhou, Jinzhuo Luo, Xiaohong Xie, Shangqing Yang, Dan Zhu, Hongming Huang, Dongliang Yang, Jia Liu

Published online: June 11, 2021

[ ] [ PDF Pages: 17-25 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00161

High Frame Rate Contrast-enhanced Ultrasound Helps Differentiate Malignant and Benign Focal Liver Lesions

Xiang Fei, Peng Han, Bo Jiang, Lianhua Zhu, Wenshuo Tian, Maodong Sang, Xirui Zhang, Yaqiong Zhu, Yukun Luo

Published online: July 5, 2021

[ ] [ PDF Pages: 26-33 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00172

Added Value of Quantitative Apparent Diffusion Coefficients for Identifying Small Hepatocellular Carcinoma from Benign Nodule Categorized as LI-RADS 3 and 4 in Cirrhosis

Xi Zhong, Hongsheng Tang, Tianpei Guan, Bingui Lu, Chuangjia Zhang, Danlei Tang, Jiansheng Li, Shuzhong Cui

Published online: May 28, 2021

[ ] [ PDF Pages: 34-41 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00053

Hepatic Ischemia-reperfusion Injury in Mice was Alleviated by Rac1 Inhibition – More Than Just ROS-inhibition

Zhilin Sha, Yajie Yang, Ruling Liu, Haili Bao, Shaohua Song, Junfeng Dong, Meng Guo, Yuanyu Zhao, Hu Liu, Guoshan Ding

Published online: July 12, 2021

[ ] [ PDF Pages: 42-52 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00057

CEACAM-1 Induced CSF3-receptor Downregulation in Bone Marrow Associated With Refractory Neutropenia in Advanced Cirrhosis

Chhagan Bihari, Sukriti Baweja, Seggere Murlaikrishna Shasthry, Deepika Lal, Preeti Negi, Swati Thangariyal, Dinesh Mani Tripathi, Shiv Kumar Sarin

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 53-62 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00331

Associating Preoperative MRI Features and Gene Expression Signatures of Early-stage Hepatocellular Carcinoma Patients using Machine Learning

Xiaoming Li, Lin Cheng, Chuanming Li, Xianling Hu, Xiaofei Hu, Liang Tan, Qing Li, Chen Liu, Jian Wang

Published online: June 21, 2021

[ ] [ PDF Pages: 63-71 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00023

Single-center Experience in the Diagnosis and Treatment of Hepatic Perivascular Epithelioid Cell Neoplasm

Junjun Jia, Jia Luo, Cheng-Gen Pan, Guomei Ge, Meibao Feng, Bei Zou, Li Liu, Shusen Zheng, Jun Yu

Published online: June 21, 2021

[ ] [ PDF Pages: 72-79 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00170

Detection of Prognostic Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma through CircRNA-associated CeRNA Analysis

Li Han, Maolong Wang, Yuling Yang, Hanlin Xu, Lili Wei, Xia Huang

Published online: May 18, 2021

[ ] [ PDF Pages: 80-89 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00144

A Novel Prognostic Biomarker LPAR6 in Hepatocellular Carcinoma via Associating with Immune Infiltrates

Jian He, Mei Meng, Hui Wang

Published online: September 17, 2021

[ ] [ PDF Pages: 90-103 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00047

Identification of Expression Pattern and Clinical Significance of the Small Cajal Body-specific RNA SCARNA16 in Hepatocellular Carcinoma

Sitong Zhang, Yuan Ding, Zhongquan Sun, Yao Ge, Yanjie Li, Xin Han, Qianhui Xu, Liuzhi Zhou, Yining Chen, Hao Xu, Yang Bai, Chang Xu, Hao Ding, Sheng Yan, Weilin Wang

Published online: May 27, 2021

[ ] [ PDF Pages: 104-111 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00016

Effectiveness of Tenofovir Alafenamide in Chronic Hepatitis B Patients with Normal Alanine Aminotransferase and Positive Hepatitis B Virus DNA

Wen-Kang Gao, Yan-Yun Shu, Yue Chen, Yan Ai, Xiao-Qian Yang, Fan Du, Jin Ye

Published online: June 15, 2021

[ ] [ PDF Pages: 112-119 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00131

Elevated Liver Enzymes along with Comorbidity Is a High Risk Factor for COVID-19 Mortality: A South Indian Study on 1,512 Patients

Narayanasamy Krishnasamy, Karthick Rajendran, Parimita Barua, Arunkumar Ramachandran, Priyadarshini Panneerselvam, Muthukumaran Rajaram

Published online: June 16, 2021

[ ] [ PDF Pages: 120-127 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00100

Review Article

Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease (MAFLD) and Viral Hepatitis

Xiaolin Wang, Qing Xie

Published online: October 8, 2021

[ ] [ PDF Pages: 128-133 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00200

Biomarkers of Metabolic (Dysfunction)-associated Fatty Liver Disease: An Update

Jawaher Alharthi, Mohammed Eslam

Published online: October 13, 2021

[ ] [ PDF Pages: 134-139 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00248

Therapeutic Value of Estrogen Receptor α in Hepatocellular Carcinoma Based on Molecular Mechanisms

Xiangzhe Meng, Xue Liu

Published online: August 10, 2021

[ ] [ PDF Pages: 140-146 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00224

Treatments of Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus: Current Status and Controversy

Zhu-Jian Deng, Le Li, Yu-Xian Teng, Yu-Qi Zhang, Yu-Xin Zhang, Hao-Tian Liu, Jian-Li Huang, Zhen-Xiu Liu, Liang Ma, Jian-Hong Zhong

Published online: August 10, 2021

[ ] [ PDF Pages: 147-158 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00179

Persistently Rising Alpha-fetoprotein in the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: A Review

Alla Turshudzhyan, George Y. Wu

Published online: October 18, 2021

[ ] [ PDF Pages: 159-163 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00176

Influence of Nonalcoholic Fatty Liver Disease on the Occurrence and Severity of Chronic Kidney Disease

Ziwen Tao, Yueyue Li, Baoquan Cheng, Tao Zhou, Yanjing Gao

Published online: September 22, 2021

[ ] [ PDF Pages: 164-173 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00171

Case Report

Autoimmune Hepatitis Induced after Treatment of Syphilitic Hepatitis

Hasan Ali, Taqi Rizvi, Mumtaz Niazi, Mark Galan, Nikolaos Pyrsopoulos

Published online: May 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 174-177 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00178

Back to Top