v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Editorial

Unraveling the Dynamic Role of Microtubules in the HBV Life Cycle

Urania Georgopoulou, John Koskinas

Published online: May 12, 2022

[ ] [ PDF Pages: 383-385 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00135

Hot Topic Commentary

Acute Severe Hepatitis of Unknown Origin in Children Across the World: A 2022 Source of Concern

Lampros Chrysavgis, Evangelos Cholongitas

Published online: June 14, 2022

[ ] [ PDF Pages: 386-389 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00252

Original Article

Metabolic Liver Diseases

PNPLA3 rs738409 C>G Variant Influences the Association Between Visceral Fat and Significant Fibrosis in Biopsy-proven Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Ou-Yang Huang, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Sui-Dan Chen, Hong-Lei Ma, Giovanni Targher, Christopher D. Byrne, Xiao-Yan Pan, Ming-Hua Zheng

Published online: October 22, 2021

[ ] [ PDF Pages: 439-448 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00286

Infectious Hepatitis

Change of Cytokines in Chronic Hepatitis B Patients and HBeAg are Positively Correlated with HBV RNA, Based on Real-world Study

Qiqi Zhang, Hui Huang, Aijun Sun, Chunyan Liu, Zhidong Wang, Feifan Shi, Wei Duan, Xueying Sun, Qi Wang, Ping Sun, Chunwen Pu, Yong Zhang

Published online: September 18, 2021

[ ] [ PDF Pages: 390-397 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00160

Clinical Predictors of Functional Cure in Children 1–6 Years-old with Chronic Hepatitis B

Jing Pan, Haiyan Wang, Tiantian Yao, Xuejiao Liao, Hao Cheng, Suthat Liangpunsakul, Yan Wang, Min Zhang, Zheng Zhang

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 405-411 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00142

Impact of National Centralized Drug Procurement Policy on Antiviral Utilization and Expenditure for Hepatitis B in China

Xinyu Zhao, Min Li, Hao Wang, Xiaoqian Xu, Xiaoning Wu, Yameng Sun, Canjian Ning, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Hong You, Jidong Jia, Yuanyuan Kong

Published online: June 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 420-428 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00167

Hepatitis B Virus Induces Microtubule Stabilization to Promote Productive Infection through Upregulating Microtubule-associated Protein 1S

Yuanyue Guan, Bin Sun, Shijie Zhang, Yuan Zhuang, Yanxiang Huang, Minghua Lin, Rongling Zheng, Dexi Chen, Ying Shi, Yanjun Wang

Published online: June 30, 2021

[ ] [ PDF Pages: 467-473 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00090

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

Ginsenoside Rb1 Reduces D-GalN/LPS-induced Acute Liver Injury by Regulating TLR4/NF-κB Signaling and NLRP3 Inflammasome

Yimei Liu, Ninghua Liu, Yujing Liu, Hongyu He, Zhe Luo, Wenjun Liu, Nan Song, Minjie Ju

Published online: August 19, 2021

[ ] [ PDF Pages: 474-485 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00072

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Racial and Health Disparities among Cirrhosis-related Hospitalizations in the USA

Ashwani K. Singal, Yong-Fang Kuo, Juan P. Arab, Ramon Bataller

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 398-404 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00227

Advantages of a Novel Model for Predicting Hepatic Fibrosis in Chronic Hepatitis B Virus Carriers Compared with APRI and FIB-4 Scores

Na-Ling Kang, Qing-Fa Ruan, De-Sheng Zhang, Xue-Ping Yu, Zhen-Ting Hu, Zhi-Min Lin, Lu-Ying Wu, Meng-Xin Lin, Zu-Xiong Huang, Jia-Ji Jiang, Yu-Rui Liu, Ri-Cheng Mao, Da-Wu Zeng

Published online: June 1, 2022

[ ] [ PDF Pages: 412-419 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00098

Relationship between the Level of Serum Golgi Protein 73 and the Risk of Short-term Death in Patients with ALD-ACLF

Jingjing Tong, Mingjie Yao, Xiuying Mu, Leijie Wang, Xiajie Wen, Xingran Zhai, Xiang Xu, Yu Wang, Jing Chen, Xiangwei Zhai, Chongdan Guan, Fengmin Lu, Jinhua Hu

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 449-457 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00133

Development and Validation of a Nomogram for 90-day Outcome in Patients with Hepatitis B Virus-related Acute-on-chronic Liver Failure

Jun Yang, Ran Xue, Jing Wu, Lin Jia, Juan Li, Hongwei Yu, Yueke Zhu, Jinling Dong, Qinghua Meng

Published online: October 18, 2021

[ ] [ PDF Pages: 458-466 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00202

Hepatic and Biliary Neoplasia

Dermcidin Enhances the Migration, Invasion, and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma Cells In Vitro and In Vivo

Fanghua Qiu, Huajing Long, Lu Zhang, Jieyuan Liu, Zetian Yang, Xianzhang Huang

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 429-438 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00108

Review Article

Hepatotoxicity Induced by Biological Agents: Clinical Features and Current Controversies

Nelia Hernandez, Fernando Bessone

Published online: January 25, 2022

[ ] [ PDF Pages: 486-495 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00243

Tumor-associated Exosomes Are Involved in Hepatocellular Carcinoma Tumorigenesis, Diagnosis, and Treatment

Hang Wang, Liang Yu, Peng Huang, Yongxu Zhou, Wangyang Zheng, Nanfeng Meng, Risheng He, Yi Xu, Tey Sze Keong, Yunfu Cui

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 496-508 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00425

Pediatric Acute Severe Hepatitis of Unknown Origin: What is New?

Jing Li, Wei Hu, Ji-Yuan Zhang, Fu-Sheng Wang

Published online: June 20, 2022

[ ] [ PDF Pages: 509-514 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00247

Update on Sphincter of Oddi Dysfunction: A Review

Jaimy Villavicencio Kim, George Y. Wu

Published online: January 11, 2022

[ ] [ PDF Pages: 515-521 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00167

Acute Hepatitis of Unknown Origin in Children: Early Observations from the 2022 Outbreak

Li-Ya Zhang, Li-Su Huang, Yu-Hang Yue, Rima Fawaz, Joseph K. Lim, Jian-Gao Fan

Published online: June 22, 2022

[ ] [ PDF Pages: 522-530 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00281

Primary Sclerosing Cholangitis and Inflammatory Bowel Disease: A Review

Teresa Da Cunha, Haleh Vaziri, George Y. Wu

Published online: January 20, 2022

[ ] [ PDF Pages: 531-542 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00344

Statin-induced Liver Injury Patterns: A Clinical Review

Leon D. Averbukh, Alla Turshudzhyan, David C. Wu, George Y. Wu

Published online: January 10, 2022

[ ] [ PDF Pages: 543-552 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00271

Neoadjuvant and Adjuvant Therapy in Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Xing Chen, Jinpeng Du, Jiwei Huang, Yong Zeng, Kefei Yuan

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 553-563 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00250

Case Report

Imaging Findings of Hepatic Ewing’s Sarcoma on Computed Tomography and Gadobenate Dimeglumine-enhanced Magnetic Resonance Imaging: A Case Report and Literature Review

Tao Lu, Wenhao Yang, Xingchao Liu, Xudan Yang, Chong Yang, Wenjia Di

Published online: August 16, 2021

[ ] [ PDF Pages: 564-569 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00129

Back to Top