v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Hot Topic Commentary

Therapeutic Use of Viruses: Newcastle Disease Virus HK84 Oncolytic Treatment for Hepatocellular Carcinoma

Leonardo Baiocchi, Heather Francis, Gianfranco Alpini

Published online: July 29, 2022

[ ] [ PDF Pages: 783-785 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00229

Letter to the Editor

Effect of Lactate on Epigenetic Regulation in the Development of Hepatitis B Virus-related Hepatocellular Carcinoma

Shahab Mahmoudvand, Somayeh Shokri

Published online: July 26, 2022

[ ] [ PDF Pages: 786-787 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00274

Original Article

Metabolic Liver Diseases

Premorbid Steatohepatitis Increases the Seriousness of Dextran Sulfate Sodium-induced Ulcerative Colitis in Mice

Meng-Yu Wang, Zi-Xuan Wang, Lei-Jie Huang, Rui-Xu Yang, Zi-Yuan Zou, Wen-Song Ge, Tian-Yi Ren, Jian-Gao Fan

Published online: January 14, 2022

[ ] [ PDF Pages: 847-859 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00315

Infectious Hepatitis

Protective Effect of Neonatal Hepatitis B Vaccine Against HBV Breakthrough Infection in Children with Leukemia: A Real-world Study

Yuting Yang, Jianwen Xiao, Xiuyu Zhang, Hui Yang, Zhenzhen Zhang, Hongmei Xu, Ailong Huang, Yao Zhao

Published online: February 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 860-866 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00291

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

A Multipathogen Bile Sample-based PCR Assay Can Guide Empirical Antimicrobial Strategies in Cholestatic Liver Diseases

Michael Jahn, Mustafa K Özçürümez, Sebastian Dolff, Hana Rohn, Dominik Heider, Alexander Dechêne, Ali Canbay, Peter M. Rath, Antonios Katsounas

Published online: March 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 788-795 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00337

Highly Increased Levels of Inter-α-inhibitor Heavy Chain 4 (ITIH4) in Autoimmune Cholestatic Liver Diseases

Tea Lund Laursen, Lars Bossen, Rasmus Pihl, Anne Troldborg, Thomas Damgaard Sandahl, Annette Gudmann Hansen, Trine Folserass, Mette Vesterhus, Henning Grønbæk, Steffen Thiel

Published online: March 11, 2022

[ ] [ PDF Pages: 796-802 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00515

Liver Function Derangement in Patients with Severe Fever and Thrombocytopenia Syndrome

Sihong Lu, Ling Xu, Boyun Liang, Hua Wang, Tong Wang, Tiandan Xiang, Sumeng Li, Lei Fan, Junyuan Li, Cheng Peng, Xin Zheng

Published online: January 14, 2022

[ ] [ PDF Pages: 825-834 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00345

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

A Prognostic Nomogram with High Accuracy Based on 2D-SWE in Patients with Acute-on-chronic Liver Failure

Lili Wu, Jieyang Jin, Taicheng Zhou, Yuankai Wu, Xinhua Li, Xiangyong Li, Jie Zeng, Jinfen Wang, Jie Ren, Yutian Chong, Rongqin Zheng

Published online: January 13, 2022

[ ] [ PDF Pages: 803-813 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00278

Development of a Widely Applicable and Simple Prognostic Score for Patients with Acute-on-chronic Liver Failure

Zhenjun Yu, Yu Zhang, Yuhan Li, Feng Zhou, Manman Xu, Shaoli You, Yu Chen, Bing Zhu, Ming Kong, Fangjiao Song, Shaojie Xin, Zhongping Duan, Tao Han, China Network for Severe Liver Diseases

Published online: January 18, 2022

[ ] [ PDF Pages: 867-878 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00328

Regulatory Effect of JAK2/STAT3 on the Immune Function of Endotoxin-tolerant Dendritic Cells and its Involvement in Acute Liver Failure

Yukai Chen, Chaochen Hou, Naibin Yang, Yanyan Yang, Youran Chen, Deyong Kong, Yuchun Jiang, Minghao Lin, Sijie Zheng, Shanshan Li, Mingqin Lu

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 879-890 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00175

Hepatic and Biliary Neoplasia

Efficacy and Safety of Aspirin for Prevention of Hepatocellular Carcinoma: An Updated Meta-analysis

Lun-Jie Yan, Sheng-Yu Yao, Hai-Chao Li, Guang-Xiao Meng, Kai-Xuan Liu, Zi-Niu Ding, Jian-Guo Hong, Zhi-Qiang Chen, Zhao-Ru Dong, Tao Li

Published online: January 17, 2022

[ ] [ PDF Pages: 835-846 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00257

A Prognostic Nomogram for Hepatocellular Carcinoma Based on Wound Healing and Immune Checkpoint Genes

Beiyuan Hu, Xiaotian Shen, Wei Qin, Lan Zhang, Tiantian Zou, Qiongzhu Dong, Lun-Xiu Qin

Published online: January 18, 2022

[ ] [ PDF Pages: 891-900 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00296

Establishment of a Prognostic Model for Hepatocellular Carcinoma Based on Bioinformatics and the Role of NR6A1 in the Progression of HCC

Zhong-Hua Lin, Jie Zhang, Li-Kun Zhuang, Yong-Ning Xin, Shi-Ying Xuan

Published online: August 8, 2022

[ ] [ PDF Pages: 901-912 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00191

Upregulation of TMCO3 Promoting Tumor Progression and Contributing to the Poor Prognosis of Hepatocellular Carcinoma

Tianxing Dai, Linsen Ye, Mingbin Deng, Guozhen Lin, Rongqiang Liu, Haoyuan Yu, Wei Liu, Yang Yang, Guoying Wang

Published online: January 10, 2022

[ ] [ PDF Pages: 913-924 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00346

A Novel mRNA Signature Related to Immunity to Predict Survival and Immunotherapy Response in Hepatocellular Carcinoma

Chenhao Zhou, Jialei Weng, Yuan Gao, Chunxiao Liu, Xiaoqiang Zhu, Qiang Zhou, Chia-Wei Li, Jialei Sun, Manar Atyah, Yong Yi, Qinghai Ye, Yi Shi, Qiongzhu Dong, Yingbin Liu, Mien-Chie Hung, Ning Ren

Published online: February 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 925-938 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00283

Liver Transplantation and Surgery

Regional and National Trends of Adult Living Donor Liver Transplantation in the United States Over the Last Two Decades

Saleh A. Alqahtani, Ahmet Gurakar, Hani Tamim, Thomas D. Schiano, Alan Bonder, Zachary Fricker, Marwan Kazimi, Devin E. Eckhoff, Michael P. Curry, Behnam Saberi

Published online: April 6, 2022

[ ] [ PDF Pages: 814-824 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00538

Review Article

Reactive Oxygen Species and Oxidative Stress in the Pathogenesis of MAFLD

Kathleen Clare, John F. Dillon, Paul N. Brennan

Published online: July 6, 2022

[ ] [ PDF Pages: 939-946 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00067

Pregnancy and Metabolic-associated Fatty Liver Disease: A Clinical Update

Sherouk Fouda, Madhu Mathew Vennikandam, Joseph M. Pappachan, Cornelius J. Fernandez

Published online: May 26, 2022

[ ] [ PDF Pages: 947-954 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00052

Hepatocellular Carcinoma in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Current Progresses and Challenges

Yu-Xian Teng, Si Xie, Ping-Ping Guo, Zhu-Jian Deng, Zi-Yi Zhang, Wei Gao, Wan-Guang Zhang, Jian-Hong Zhong

Published online: May 18, 2022

[ ] [ PDF Pages: 955-964 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00586

Pharmacotherapy for Non-alcoholic Fatty Liver Disease Associated with Diabetes Mellitus Type 2

Emmanouil S. Koullias, John Koskinas

Published online: May 30, 2022

[ ] [ PDF Pages: 965-971 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00564

HBeAg-negative Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection and Normal Alanine Aminotransferase: Wait or Treat?

Qiuju Sheng, Ning Wang, Chong Zhang, Yaoxin Fan, Yanwei Li, Chao Han, Ziyi Wang, Shuqi Wei, Xiaoguang Dou, Yang Ding

Published online: March 17, 2022

[ ] [ PDF Pages: 972-978 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00443

Portal Hypertension in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: From Pathogenesis to Clinical Practice

Saut Horas H. Nababan, Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana

Published online: July 19, 2022

[ ] [ PDF Pages: 979-985 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00593

Endoscopic Bariatric and Metabolic Therapies for Liver Disease: Mechanisms, Benefits, and Associated Risks

Mengting Ren, Xinxin Zhou, Lu Lv, Feng Ji

Published online: February 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 986-994 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00448

Prospect of Animal Models for Acute-on-chronic Liver Failure: A Mini-review

Hozeifa Mohamed Hassan, Jun Li

Published online: April 28, 2022

[ ] [ PDF Pages: 995-1003 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00086

Guideline

Management Algorithm for Prevention of Mother-to-child Transmission of Hepatitis B Virus (2022)

Zhihua Liu, Zhongdan Chen, Fuqiang Cui, Yang Ding, Yunfei Gao, Guorong Han, Jidong Jia, Jie Li, Zengde Li, Yingxia Liu, Qing Mao, Ailing Wang, Wei Wang, Lai Wei, Jianhong Xia, Qing Xie, Xizhong Yang, Xueru Yin, Hua Zhang, Liaoyun Zhang, Wenhong Zhang, Hui Zhuang, Xiaoguang Dou, Jinlin Hou

Published online: June 21, 2022

[ ] [ PDF Pages: 1004-1010 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00047

Corrigendum

Corrigendum: Chronic Hepatitis B Infection with Low Level Viremia Correlates with the Progression of the Liver Disease

Published online: September 30, 2022

[ ] [ PDF Pages: 1011-1012 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00425

Back to Top