v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Infectious Hepatitis

Immunomodulatory and Antiviral Therapy Improved Functional Cure Rate in CHB Patients with High HBsAg Level Experienced NA

Hongyu Jia, Guodong Yu, Jiong Yu, Xiaoli Zhang, Lisha Yang, Bin Wang, Jiming Zhang, Lang Bai, Xinxin Zhang, Kai Wang, Ping Zhao, Dongliang Yang, Yingren Zhao, Yanyan Yu, Yimin Zhang, Jueqing Gu, Chanyuan Ye, Huan Cai, Yingfeng Lu, Dairong Xiang, Liang Yu, Jiangshan Lian, Jianhua Hu, Shanyan Zhang, Ciliang Jin, Yida Yang

Published online: March 10, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1003-1010 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00413

Functional Cure of Chronic Hepatitis B with Antiviral Treatment in Children Having High-level Viremia and Normal or Mildly Elevated Serum Aminotransferase

Jing Li, Peiyao Fan, Zhiqiang Xu, Yi Dong, Fuchuan Wang, Weiguo Hong, Jinfang Zhao, Yinjie Gao, Jianguo Yan, Lili Cao, Chao Zhang, Shishu Zhu, Fu-Sheng Wang, Min Zhang

Published online: April 10, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1011-1022 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00014

High Frequency of Antiviral Resistance Mutations in HBV Genotypes A2 and H: Multidrug Resistance Strains in Mexico

Alexis Jose-Abrego, Sonia Roman, João Renato Rebello Pinho, Michele Soares Gomes-Gouvêa, Arturo Panduro

Published online: June 7, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1023-1034 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00135S

Metabolic Liver Diseases

Therapeutic Effect of Prolyl Endopeptidase Inhibitor in High-fat Diet-induced Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease

Jian-Bin Zhang, Meng-Ting Li, Shuang-Zhe Lin, Yu-Qing Cheng, Jian-Gao Fan, Yuan-Wen Chen

Published online: April 19, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1035-1049 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00110

High-intensity Interval Training for the Management of Nonalcoholic Steatohepatitis: Participant Experiences and Perspectives

Shelley E. Keating, Ilaria Croci, Matthew P. Wallen, Emily R. Cox, Jeff S. Coombes, Nicola W. Burton, Graeme A. Macdonald, Ingrid J. Hickman

Published online: April 21, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1050-1060 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00091S

Community-centered Disease Severity Assessment of Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease

Jee-Fu Huang, Pei-Chien Tsai, Ming-Lun Yeh, Chung-Feng Huang, Ching-I Huang, Mei-Hsuan Lee, Po-Yau Hsu, Chih-Wen Wang, Yu-Ju Wei, Po-Cheng Liang, Yi-Hung Lin, Meng-Hsuan Hsieh, Jeng-Fu Yang, Ming-Yen Hsieh, Tyng-Yuan Jang, Ming-Jong Bair, Zu-Yau Lin, Chia-Yen Dai, Ming-Lung Yu, Wan-Long Chuang

Published online: May 24, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1061-1068 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00103S

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

Activation of NLRP3 Inflammasome via Drp1 Overexpression in Kupffer Cells Aggravates Ischemia-reperfusion Injury in Hepatic Steatosis

Lu Zhang, Mingfu Wang, Ran An, Jun Dai, Shujun Liu, Ming Chen, Haoran Ding

Published online: May 23, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1069-1078 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00109

IL-33 Downregulates Hepatic Carboxylesterase 1 in Acute Liver Injury via Macrophage-derived Exosomal miR-27b-3p

Ping Gao, Min Li, Jingli Lu, Daochun Xiang, Ximin Wang, Yanjiao Xu, Yue Zu, Xinlei Guan, Guodong Li, Chengliang Zhang

Published online: March 16, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1130-1142 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00144

Histopathological Features Predicting Long-term Clinical Outcomes in Patients with Vanishing Bile Duct Syndrome

Tingting Lv, Haitian Yu, Xiao Han, Aileen Wee, Jimin Liu, Min Li, Jinghang Xu, Xiaoli Hu, Jia Li, Weijia Duan, Tailing Wang, Jidong Jia, Xinyan Zhao

Published online: April 4, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1161-1169 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00039

Hepatic and Biliary Neoplasia

Exosome-transported circHDAC1_004 Promotes Proliferation, Migration, and Angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma by the miR-361-3p/NACC1 Axis

Bin Xu, Wenbo Jia, Yanzhi Feng, Jinyi Wang, Jing Wang, Deming Zhu, Chao Xu, Litao Liang, Wenzhou Ding, Yongping Zhou, Lianbao Kong

Published online: March 22, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1079-1093 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00097

Dysregulation of PLOD2 Promotes Tumor Metastasis and Invasion in Hepatocellular Carcinoma

Keren Li, Yi Niu, Kai Li, Chengrui Zhong, Zhiyu Qiu, Yichuan Yuan, Yunxing Shi, Zhu Lin, Zhenkun Huang, Dinglan Zuo, Yunfei Yuan, Binkui Li

Published online: April 21, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1094-1105 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00401

Intrahepatic Cholangiocarcinoma and Hepatocellular Carcinoma: Real-life Data on Liver Disease, Treatment and Prognosis

Xavier Adhoute, Olivia Pietri, Guillaume Pénaranda, Thomas Wolf, Patrick Beaurain, Olivier Monnet, Arthur Laquière, Justine Bonomini, Frédéric Neumann, Olivier Levrel, Jean-Pascal Buono, Xavier Hanna, Paul Castellani, Hervé Perrier, Marc Bourliere, Rodolphe Anty

Published online: May 16, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1106-1117 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00141

CENPA-driven STMN1 Transcription Inhibits Ferroptosis in Hepatocellular Carcinoma

Daomiao Liang, Lanzhu Luo, Jiang Wang, Tongyu Liu, Chao Guo

Published online: June 12, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1118-1129 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00034

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Carvedilol Versus Other Nonselective Beta Blockers for Variceal Bleeding Prophylaxis and Death: A Network Meta-analysis

Ka-Shing Cheung, Chiu-Hang Mok, Lok-Ka Lam, Xian-Hua Mao, Lung-Yi Mak, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen

Published online: June 8, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1143-1149 ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00130S

Review Article

Roles and Molecular Mechanisms of Biomarkers in Hepatocellular Carcinoma with Microvascular Invasion: A Review

Xudong Zhao, Yudan Wang, Haoming Xia, Shuqiang Liu, Ziyue Huang, Risheng He, Liang Yu, Nanfeng Meng, Hang Wang, Junqi You, Jinglin Li, Judy Wai Ping Yam, Yi Xu, Yunfu Cui

Published online: May 4, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1170-1183 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00013S

Current Status and Analysis of Machine Learning in Hepatocellular Carcinoma

Sijia Feng, Jianhua Wang, Liheng Wang, Qixuan Qiu, Dongdong Chen, Huo Su, Xiaoli Li, Yao Xiao, Chiayen Lin

Published online: May 17, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1184-1191 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00077S

Diagnostic and Prognostic Value of Protein Post-translational Modifications in Hepatocellular Carcinoma

Jing Wang, Fangfang Wang, Ning Wang, Mei-Yin Zhang, Hui-Yun Wang, Guo-Liang Huang

Published online: April 4, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1192-1200 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00006S

Portal Hypertension in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Challenges and Paradigms

Emilie K. Mitten, Piero Portincasa, György Baffy

Published online: May 31, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1201-1211 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00029

Liver Fat Scores for Noninvasive Diagnosis and Monitoring of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Epidemiological and Clinical Studies

Mona Reinshagen, Stefan Kabisch, Andreas F.H. Pfeiffer, Joachim Spranger

Published online: May 31, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1212-1227 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00019

Noninvasive Fibrosis Assessment in Chronic Hepatitis C Infection: An Update

Kristina Bojanic, Mirta Sudaric Bogojevic, Sonja Vukadin, Renata Sikora, Gordana Ivanac, Nikola Raguz Lucic, Martina Smolic, Ashraf A. Tabll, George Y. Wu, Robert Smolic

Published online: May 11, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1228-1238 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00365

Epidemiology and Management of Drug-induced Liver Injury: Importance of the Updated RUCAM

Takashi Kobayashi, Michihiro Iwaki, Asako Nogami, Masato Yoneda

Published online: April 28, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1239-1245 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00067S

Emerging Evidence Linking the Liver to the Cardiovascular System: Liver-derived Secretory Factors

Xiang Liu, Yijia Shao, Linjiang Han, Ruyue Zhang, Jimei Chen

Published online: May 12, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1246-1255 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00122

Hepatitis Virus-associated Non-hodgkin Lymphoma: Pathogenesis and Treatment Strategies

Wenjing Zhang, Fan Du, Li Wang, Tao Bai, Xiang Zhou, Heng Mei

Published online: May 30, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1256-1266 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00079S

Current Therapeutics in Primary Sclerosing Cholangitis

Natassia Tan, John Lubel, William Kemp, Stuart Roberts, Ammar Majeed

Published online: April 17, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1267-1281 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00068S

Research Letter

Early but Not Late Exercise Training in Mice Exacerbates Hepatic Inflammation in Developing Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Artemiy Kovynev, Zhixiong Ying, Joost M. Lambooij, Hendrik J.P. van der Zande, Bruno Guigas, Patrick C.N. Rensen, Milena Schönke

Published online: June 19, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1282-1285 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00094

Corrigendum

Corrigendum: RP11-40C6.2 Inactivates Hippo Signaling by Attenuating YAP1 Ubiquitylation in Hepatitis B Virus-associated Hepatocellular Carcinoma

Published online: May 5, 2023

[ ] [ PDF Pages: 1286-1290 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00010

VIEW RELATED CONTENT :

RP11-40C6.2 Inactivates Hippo Signaling by Attenuating YAP1 Ubiquitylation in Hepatitis B Virus-associated Hepatocellular Carcinoma
Back to Top