v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Journal of Clinical and Translational Hepatology

Volume 7 Issue 4  PP 285-393

Editorial

Can Weather Influence the Prevalence of Acute-on-chronic Liver Failure?

Matthew McMillin

Published online: December 20, 2019

[ ] [ PDF Pages: 285-286 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00058

Original Article

Intrahepatic Cholangiocarcinoma and Thermal Ablation: Long-term Results of An Italian Retrospective Multicenter Study

Antonio Giorgio, Pietro Gatti, Luca Montesarchio, Bruno Santoro, Andrea Dell’Olio, Nicola Crucinio, Carmine Coppola, Ferdinando Scarano, Fabio De Biase, Emanuela Ciracì, Stefano Semeraro, Valentina Giorgio

Published online: November 27, 2019

[ ] [ PDF Pages: 287-292 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00036

Alanine Aminotransferase as the First Test Parameter for Wilson’s Disease

Hisao Hayashi, Kazumasa Watanabe, Ayano Inui, Ayako Kato, Yasuaki Tatsumi, Akihiko Okumura, Tomoo Fujisawa, Koichi Kato

Published online: November 29, 2019

[ ] [ PDF Pages: 293-296 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00042

Association of GCKR Gene Polymorphisms with the Risk of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Coronary Artery Disease in a Chinese Northern Han Population

Hui Gao, Shousheng Liu, Zhenzhen Zhao, Xinjuan Yu, Qun Liu, Yongning Xin, Shiying Xuan

Published online: December 19, 2019

[ ] [ PDF Pages: 297-303 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00030

Minimal Hepatic Encephalopathy in Indians: Psychometric Hepatic Encephalopathy Score and Inhibitory Control Test for Diagnosis and Rifaximin or Lactulose for Its Reversal

Vinay B. Pawar, Ravindra G. Surude, Nikhil Sonthalia, Vinay Zanwar, Samit Jain, Qais Contractor, Pravin M. Rathi

Published online: November 27, 2019

[ ] [ PDF Pages: 304-312 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2017.00037

Liver Stiffness Measurement Can Reflect the Active Liver Necroinflammation in Population with Chronic Liver Disease: A Real-world Evidence Study

Leijie Wang, Mingyu Zhu, Lihua Cao, Mingjie Yao, Yiwei Lu, Xiajie Wen, Ying Zhang, Jing Ning, Huiling Long, Yueyong Zhu, Guoxin Hu, Shuangsuo Dang, Qingchun Fu, Liang Chen, Xinxin Zhang, Jingmin Zhao, Zhiliang Gao, Yuemin Nan, Fengmin Lu

Published online: December 11, 2019

[ ] [ PDF Pages: 313-321 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00040

Baseline Characteristics and Treatment Patterns of the Patients Recruited to the China Registry of Hepatitis B

Shan Shan, Hong You, Junqi Niu, Jia Shang, Wen Xie, Yuexin Zhang, Xun Li, Hong Ren, Hong Tang, Huiguo Ding, Xihong Wang, Yuemin Nan, Xiaoguang Dou, Tao Han, Lingyi Zhang, Xiaoqing Liu, Cunliang Deng, Jilin Cheng, Xiaozhong Wang, Qing Xie, Shumei Lin, Yan Huang, Youqing Xu, Yong Xiong, Wu Li, Xuebing Yan, Hongxin Piao, Wenxiang Huang, Qinghua Lu, Weijin Gong, Shiping Li, Xiaoxuan Hu, Xiaolan Zhang, Shourong Liu, Yufang Li, Dongliang Yang, Hai Li, Caixia Yang, Mingliang Cheng, Liaoyun Zhang, Huanwei Zheng, Xinhua Luo, Feng Lin, Lei Wang, Guanghua Xu, Xiaoyuan Xu, Lai Wei, Jinlin Hou, Zhongping Duan, Hui Zhuang, Xizhong Yang, Yuanyuan Kong, Jidong Jia, for the CR-HepB study group, Beijing, China

Published online: December 20, 2019

[ ] [ PDF Pages: 322-328 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00052

Outcomes and Toxicology of Herbal Drugs in Alcoholic Hepatitis – A Single Center Experience from India

Cyriac Abby Philips, Sasidharan Rajesh, Tom George, Rizwan Ahamed, Sandeep Kumbar, Philip Augustine

Published online: November 27, 2019

[ ] [ PDF Pages: 329-340 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00043

The Association between Meteorological Factors and the Prevalence of Acute-on-chronic Liver Failure: A Population-based Study, 2007–2016

Su Lin, Lifen Han, Dongliang Li, Ting Wang, Zimu Wu, Haoyang Zhang, Zhansong Xiao, Yinlian Wu, Jiaofeng Huang, Mingfang Wang, Yueyong Zhu

Published online: December 19, 2019

[ ] [ PDF Pages: 341-345 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00044

Review Article

Highlights for Dental Care as a Hepatitis C Risk Factor: A Review of Literature

Leon D. Averbukh, George Y. Wu

Published online: October 28, 2019

[ ] [ PDF Pages: 346-351 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00023

The Direct Contribution of Astrocytes and Microglia to the Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy

Victoria Jaeger, Sharon DeMorrow, Matthew McMillin

Published online: November 13, 2019

[ ] [ PDF Pages: 352-361 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00025

Pathogenesis of Insulin Resistance and Atherogenic Dyslipidemia in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Daud H. Akhtar, Umair Iqbal, Luis Miguel Vazquez-Montesino, Brittany B. Dennis, Aijaz Ahmed

Published online: November 29, 2019

[ ] [ PDF Pages: 362-370 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00028

Role of Granulocyte Colony-stimulating Factor Therapy in Cirrhosis, ‘Inside Any Deep Asking Is the Answering’

Cyriac Abby Philips, Philip Augustine, Rizwan Ahamed, Sasidharan Rajesh, Tom George, Gopakumar C. Valiathan, Solomon K. John

Published online: October 22, 2019

[ ] [ PDF Pages: 371-383 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00034

Intensive Care Management of Acute Liver Failure: Considerations While Awaiting Liver Transplantation

Anil Seetharam

Published online: November 13, 2019

[ ] [ PDF Pages: 384-391 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00032

Reviewer Acknowledgement

2019 Reviewer Acknowledgement

Editorial Office of Journal of Clinical and Translational Hepatology

Published online: December 20, 2019

[ ] [ PDF Pages: 392-393 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.000RA

Back to Top